fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Zmiana formuły małego ZUS-u

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > zus  > Zmiana formuły małego ZUS-u

Zmiana formuły małego ZUS-u

Po konsultacjach społecznych, które zakończyły się 7 listopada bieżącego roku, wydaje się niemal pewne – zapowiadana reforma formuły “małego ZUS” stanie się faktem w 2020 roku – jednak czy rząd zdąży z uchwaleniem jej z początkiem roku?. “Chcemy, by ustawa o Małym ZUS plus weszła w życie z początkiem 2020 roku. Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych” zapewniała minister przedsiębiorczości na ostatniej konferencji prasowej, jednak ustawa została skierowana do pracy w komisji 3 grudnia co może napawać pewnymi wątpliwościami.

Obecny kształt małego ZUSu wszedł w życie z początkiem 2019 r. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa, których średni miesięczny przychód w 2018 roku nie przekroczył 2,5-krotności płacy minimalnej, czyli 63 tys. zł rocznie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób. Ustawa po modyfikacji zakłada objęcie ulgą 320 tys. przedsiębiorców. Zmiany jakie zajdą to przede wszystkim zwiększenie progu do 120 tys złotych. rocznie, a średniego dochodu miesięcznego 6 tys. złotych – ci, którzy spełnią te warunki będą mogli odprowadzać składki uzależnioną od dochodu oraz niższą od dotychczasowej pełnej składki. Każdy krok w kierunku liberalizacji gospodarczej jest działaniem pozytywnym, jednak warto pamiętać o pewnych konsekwencjach ustawy jak np.:

  • niższa emerytura i renta przy odprowadzaniu niższych składek,
  • ulgi nie będą bezterminowe, będą przyznawane na 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności
  • z ulgi nie skorzystają także osoby na tzw. samozatrudnieniu (osoby świadczącego usługi dla byłego pracodawcy będą wykluczone z możliwości starania się o zniżki ZUS)

Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Zgłoszenia do Małego ZUSu plus trwają do 31 stycznia 2020r., pod warunkiem jeśli ustawa zostanie uchwalona do 1 stycznia 2020r.

No Comments

Leave a Comment