fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Zaostrzenie kar w kodeksie karnym skarbowym

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > podatki  > Zaostrzenie kar w kodeksie karnym skarbowym

Zaostrzenie kar w kodeksie karnym skarbowym

ochrona podatkowa uk

Zaostrzenie kar w kodeksie karnym skarbowym

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął sobie za priorytet poprawienie ściągalności podatków i uszczelnienie systemu fiskalnego, zapowiadane już w obietnicach wyborczych. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w 2018 roku do budżetu wpłynęło o 25 mld zł mniej pieniędzy z podatku VAT, niż powinno. Oznacza to, że luka VAT wyniosła 12,5 proc. i możliwe, że była najniższa od ponad dziesięciu lat. Przy rosnących wydatkach rządu na politykę socjalną oraz kosztach utrzymania państwa premier znowu sięga po pieniądze do portfela obywateli. Postarać się o to ma Ministerstwo Sprawiedliwości proponując zmianę w kodeksie karnym skarbowym. Zaostrzone zostaną regulacje związane z głównie nieprawidłowościami w zakresie rozliczeń podatkowych – kary będą trudniejsze do uniknięcia oraz będą surowsze.

Ministerialne propozycje mogą okazać się strzałem w kolano. Specyfika ciągle zmieniającego się prawa podatkowego i ogólnej niskiej stabilności kodeksu skarbowego sprawa dotyczy powszechnych nieprawidłowości. Zmienią się dotychczasowe korzystne dla obu stron regulacje – tj. tzw. czynnego żalu. Owy przepis pozwalał przedsiębiorcy zawiadomić organy ścigania (prokurator, naczelnik urzędu skarbowego) o popełnionych błędach zanim zostaną przezeń wykryte. Po ich naprawieniu podatnik nie ponosił żadnych sankcji prawnych. W świetle nowych przepisów każde postępowanie, nawet organu publicznego niepodatkowego, blokuje możliwość złożenia czynnego żalu. W rezultacie może zdarzyć się, że podatnik nieświadomy toczącego się postępowania wobec niego, zgłosi nieprawidłowość, po czym zapłaci zaległy podatek, a i tak zostanie ukarany.
Kolejnym aspektem propozycji jest definicja poszczególnej wartości wg. których ustalana stopień penalizacji określonych czynów zachowań – łatwiej będzie popełnić przestępstwo.

Obniży się próg małej wartości do stokrotności płacy minimalnej (obecnie dwustukrotność), do trzystukrotność dużą wartość (obecnie pięćsetkrotność) i wielką wartością – pięćsetkrotności (obecnie tysiąckrotność).

Rząd zajmie się także stawkami grzywny (z 10 do 20 stawek dziennych), zwiększenie sankcji, rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności, wydłużenie okresów przedawnienia karalności, a także wprowadzenie nowych przestępstw.

Mnogość pułapek zastawianych na przedsiębiorców w Polsce może budzić zwątpienie w celowość prowadzenia biznesu w atmosferze, gdzie przedsiębiorca jest traktowany z góry jak przestępca. Po rozwiązania prawne w kwestii biznesu skontaktuj się z naszą kancelarią.

No Comments

Leave a Comment