fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Zabezpieczenie majątku

Cel który Kancelaria pomaga osiągnąć to zdjęcie odpowiedzialności majątkowej Klienta

Zabezpieczenie majątku

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP w swojej działalności zawodowej reprezentuje różne branże klientów, których interesy zawodowe, jak i prywatne szeroko naruszane są, na skutek bezprawnego działania aparatu urzędniczego.

 

Podstawowym celem naszej Kancelarii jest doprowadzenie do właściwego zabezpieczenia i ochrony majątku klientów, tak żeby zdążyć przed uruchomieniem machiny urzędniczej, której jedynym celem jest ściągniecie określonych należności finansowych z majątku firmowego, bądź osobistego bez właściwego potwierdzenia, bądź uzasadnienia prawnego.

 

Egzekwowanie należności

zabezpieczenie majątku

Ewidentnym przykładem wyższości aparatu Państwa nad obywatelem, w sprawach o zabezpieczenie majątku, jest możliwość wyegzekwowania pełnej należności na bazie tylko i wyłącznie decyzji wydanej przez aparat skarbowy. Podkreślić należy, że odwołanie od decyzji, przez obywatela do sadu nie wstrzymuje biegu wydanej decyzji. Aparat skarbowy przystępuje do bezwzględnego działania, czyli dokonuje za pomocą wszelkich dostępnych sobie – teoretycznie prawnych – środków działania, mające na celu ściągnięcie należności określonej w decyzji z majątku petenta. Równoległe odwołanie obywatela od decyzji do sądu w danym momencie nie ma żadnego znaczenia. Aparat skarbowy często podejmuje bezprecedensowe działania.

 

Działania takie są zaprzeczeniem definicji Państwa prawa, dlatego też należy przed nimi bezwzględnie zabezpieczyć dorobek swojego życia. Działania takie należy także uznać za kuriozalne, gdyż pozbawiają one obywatela podstawowego prawa do obrony swojej własności, która to może być przejęta bez prawomocnego wyroku sądu.
Działaniom takim należy się zdecydowanie przeciwstawiać i równie zdecydowanie zapobiegać, zabezpieczając swój majątek.

 

Sposoby na zabezpieczenie majątku

Dlatego też Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP proponuje rozwiązania służące jako działania wyprzedzające, oraz szeroko rozumiana ochronę przed:

  • nieprawnymi działaniami polskich urzędów,
  • konfiskatą rozszerzoną wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2017 r. która powoduje, iż przepisanie majątku na najbliższych, bądź sprzedaż majątku osobom teoretycznie obcym nie przyniesie zamierzonego skutku, gdyż zapis ten działa do 5 lat wstecz i zgodnie z właściwymi zapisami przepisany majątek na poczet powstałej zaległości będzie również może zostać przejęty przez Państwo,
  • zabezpieczenie majątku osobistego i firmowego przed działaniami komornika,
  • >zabezpieczenie majątku przed pociągnięciem do odpowiedzialności z majątku własnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących członkami zarządów podmiotów prawnych i piastujących stanowiska prokurentów,
  • ochrona majątku pełnomocników i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o., którzy to zagrożeni są odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot, do kwoty 50 000 PLN,
  • zabezpieczenie majątku przed przepadkiem przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych. Pamiętać należy, że przepadek przedsiębiorstwa może być orzeczony przez aparat Państwa również wtedy, kiedy przestępstwo zostanie popełnione sposób nieświadomy, gdyż niewiedza nie zwalnia ze stosowania prawa,
  • ochrona majątku przed urzędniczą fikcją wystawienia decyzji o należności podatkowe, która kończy się wyrzuceniem z kosztów usług przyjętych przez przedsiębiorstwo bądź firmę w sposób legalny.

 

Dlatego mając na uwadze wskazane zagrożenia najważniejszym i nadrzędnym celem który Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pomaga osiągnąć jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.