fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Test przedsiębiorcy – update

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > firma  > Test przedsiębiorcy – update

Test przedsiębiorcy – update

Test przedsiębiorcy to coś, co w wielu osobach prowadzących dłużej lub krócej własną działalność budzi ogromny strach. Czy słusznie? Cóż patrząc na najnowsze pomysły wychodzące od resortu finansów niestety przedsiębiorcy mają czego się obawiać. Czym jest budzący grozę test przedsiębiorcy? Głównym jego zadaniem jest selekcja przedsiębiorców, dzieląca ich na tych prawdziwych i udawanych (tych, którzy wystawiają jedynie jedną fakturę miesięcznie, i to zawsze temu samemu pracodawcy). Z tym zjawiskiem związane jest między innymi rozdzielenie obecnie obowiązującej ustawy PIT na dwa odrębne dokumenty. Pierwsza z ustaw miałaby odnosić się tylko i wyłącznie do wszelkiej maści przedsiębiorców, druga natomiast miałaby dotyczyć pozostałych osób uzyskujących przychody przede wszystkim w oparciu o umowę o pracę, rentę, emeryturę itp.

Wprowadzenie w życie testów przedsiębiorczości w wielu osobach budzi bardzo skrajne emocje. Z jednej strony uważają to za doby pomysł mający w pewnym sensie nagrodzić tych uczciwie działających przedsiębiorców, z drugiej jednak obawiają się nieco wprowadzenie tego rozwiązania w życie przede wszystkim dlatego, że wokół niego krąży wiele mitów i niejasności, które dla spokoju przedsiębiorców nie zostały jeszcze zbyt dokładnie przez Ministerstwo Finansów objaśnione. Jedynym pewnikiem w tym przypadku jest to, iż wprowadzenie w życie testu przedsiębiorcy przyniesie budżetowi państwa dość solidny zastrzyk gotówki – jak szacują bowiem specjaliści z dziedziny finansów, taka eliminacja pozornych przedsiębiorców rocznie może przynieść nawet znacznie ponad miliard złotych do państwowej kasy.

Z założenia Ministerstwa Finansów test przedsiębiorczości miałyby się w dużej mierze opierać na plikach JPK, które obowiązkowo musiałyby być złożone przez każdego przedsiębiorcę, bez najmniejszych wyjątków. Sprawdzeniu podlegałaby wówczas nie tylko ilość wystawianych przez daną jednostkę gospodarczą faktur, ale również to, jaki stanowią one procentowy udział w ogólnych przychodach w danym przedsiębiorstwie.

No Comments

Leave a Comment