Jedno jest pewne. Pieniądze na potrzeby budżetu, gdzieś się muszą znaleźć.

Tym razem pod przykrywką słynnego nowego ładu, który rzekomo miał ulżyć przedsiębiorcom, bedą to kieszenie osób, które zainwestowały w lokale na wynajem. Celem utrzymania konkurencyjności najmu i zachowania możliwości wszelkiego odliczania kosztów. Wystarczy przenieść własność lokalu na polski oddział przedsiębiorcy zagranicznego i korzystać z pełnej możliwości odliczania wszelkich kosztów oraz płacić podatek dochodowy na poziomie […]
Przeczytaj

Nowy Ład

Oto cała prawda o rzekomo niskich podatkach zawarta w projekcie ustawy o tym fiskalnym cudzie nad Wisłą. W art. 16 ustawy o CIT ” Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu:” dodano pkt 15b, który jednoznacznie stanowi, że faktury między podmiotami powiązanymi będzie można już wyrzucać z kosztów bez potrzeby przeprowadzania szczegółowego postepowania. Daje to […]
Przeczytaj

Czy scenariusz stagflacji jest realny

Ekonomiści alarmują, przy obecnych warunkach może dojść do stagflacji. Nad Polską roztacza się widmo gwałtownego wzrostu cen. Stagflacja to nienaturalna sytuacja w gospodarce gdy wraz z rosnącą inflacją nie nadąża niski wzrost gospodarczy, dając w efekcie galopujące podwyżki cen. Jest to zjawisko dobrze udokumentowane na świecie. Szablonowym przykładem jest kryzys w Stanach Zjednoczonych w latach […]
Przeczytaj

e-pit nie dla przedsiębiorców

Rząd wycofuje się z e-PITu dla przedsiębiorców Ministerstwo nie poszerzy oferty e-PITu. Mimo obietnic Sejm “odkręca” zapis o obowiązku fiskusa za rozliczanie przedsiębiorców za 2020 rok. W 2019 r. rząd dał podatnikom możliwość elektronicznego składania zeznań podatkowych z PIT 37 i PIT 38 poprzez Twój e-PIT. Portal po zebraniu danych wystawiał wstępną deklarację podatkową z […]
Przeczytaj

Plan Balcerowicza nadal budzi emocje

Po ponad ćwierć wieku od ogłoszenia słynnego już programu przemiany ustrojowej w Polsce, jej autor, Leszek Balcerowicz dalej jest postacią kontrowersyjną. W czerwcu 1989 roku obywatele Rzeczpospolitej wybrali demokratyczne zmiany, które miały otworzyć drogę do liberalizacji niewydolnej socjalistycznej gospodarki. W grudniu tegoż roku nastąpiła realizacja pakietu reform mających na celu zmniejszenie zadłużenia zagranicznego oraz prywatyzacji. […]
Przeczytaj

Spółka z o.o. a składki ZUS? Dlaczego to nie jest dobre powiązanie.

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców namawianych jest na zakładanie Spółek zo.o. Pojawiają się również reklamy proponujące rozwiązanie tytułowane „Firma bez ZUS”. Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pragnie Państwa przestrzec przed ww. rozwiązaniem. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wymieniony katalog osób, które są […]
Przeczytaj