fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Spółka z o.o. a majątek wspólników – co musisz wiedzieć

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > firma  > Spółka z o.o. a majątek wspólników – co musisz wiedzieć

Spółka z o.o. a majątek wspólników – co musisz wiedzieć

Często mówi się o zaletach spółki z o.o. podkreślając „ochronę majątku prywatnego udziałowców”; Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP jednak podkreśla, że w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu mamy do czynienia z wyjątkiem. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży w terminie i w sposób określony przepisami, wniosku o upadłość spółki, będzie jako członek zarządu odpowiadać za długi spółki całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1 Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta. Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych spółki z o.o. Istnieje również możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o., a likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628.

Zapisy przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku. Nie czekaj, aż twój dorobek życia przepadnie, skorzystaj z rozsądnej alternatywy. Skontaktuj się z nami.

No Comments

Leave a Comment