Zabezpieczenie majątku

Zabezpiecz swój majątek

Podstawowym celem Kancelarii jest dokonanie właściwego zabezpieczenia i ochrony majątku klientów, aby zdążyć przed uruchomieniem machiny urzędniczej, której jedynym celem jest zatrzymanie określonych należności finansowych z majątku firmowego, bądź osobistego bez właściwego potwierdzenia lub uzasadnienia prawnego.

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP
oferuje zabezpieczenie przed:

nieprawnymi działaniami polskich urzędów
konfiskatą rozszerzoną,
działaniami komornika,
pociągnięciem do odpowiedzialności z majątku własnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących członkami zarządów podmiotów prawnych i piastujących stanowiska prokurentów.

Oferujemy także:

ochronę majątku pełnomocników i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o.,
zabezpieczenie majątku przed przepadkiem przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa,
ochrona majątku przed urzędniczą fikcją wystawienia decyzji o należności podatkowej.

Przydatne definicje:

Konfiskata rozszerzona Majątek pełnomocnjików i doradców księgowych Przepadek przedsiębiorstwa

Wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2017 r. powoduje, iż przepisanie majątku na najbliższych, bądź sprzedaż majątku osobom teoretycznie obcym nie przyniesie zamierzonego skutku, gdyż zapis ten działa do 5 lat wstecz i zgodnie z właściwymi zapisami przepisany majątek na poczet powstałej zaległości również może zostać przejęty przez Państwo.

Majątek pełnomocnjików i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o., który jest zagrożony odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot, do kwoty 50 000 PLN.

może być orzeczony przez aparat Państwa, kiedy przestępstwo zostanie popełnione w sposób nieświadomy, gdyż niewiedza nie zwalnia ze stosowania prawa,

Nasz adres

 • 3rd Floor 120 Baker Street, London,
  W1U 6TU England
 • Administracja:
  +48 530 447 230
  Biuro:
  +48 737307405
 • [email protected]

Ci klienci nam zaufali!