fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Apostille

750.00

Opis

W przypadku zakładania spółki w Polsce przez podmiot zagraniczny wyróżnia się dwa dokumenty, które zwykle muszą posiadać apostille:

  • odpis z rejestru wspólnika będącego spółką (w celu potwierdzenia reprezentacji);
  • pełnomocnictwo do podpisania umowy spółki (jeśli wspólnik nie stawia się osobiście i zakłada spółkę przez pełnomocnika).

Należy jednak każdorazowo upewniać się, że notariusz przeprowadzający czynność wymaga, by dokumenty były opatrzone klauzulą apostille. Może bowiem zaistnieć sytuacja, kiedy w przypadku przedkładania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, odpis  z rejestru nie musi posiadać takiej klauzuli. Kluczowe znaczenie ma więc forma pełnomocnictwa ale także wymogi stawiane przez notariusza.

Dodatkowo, niektóre banki wymagają od spółek zagranicznych przedłożenia apostille celem otworzenia konta bankowego w Polsce.

Dokonaj zakupu tej usługi.

Opinie (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.