fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Polscy pracodawcy nieprzygotowani na podniesienie płacy minimalnej

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > ekonomia  > Polscy pracodawcy nieprzygotowani na podniesienie płacy minimalnej

Polscy pracodawcy nieprzygotowani na podniesienie płacy minimalnej

Raport przygotowany przez największą i najstarszą organizację pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP ocenia jednoznacznie negatywnie plany rządu wobec planów podniesienia ustawowej płacy minimalnej. Ponad 83 procent ankietowanych wśród pracodawców jest zdania, że ich firmy nie są gotowe na podwyższenie płacy minimalnej. Zaproponowana przez rząd podwyżka do 2600 zł nie odpowiada, ani związkom zawodowym, które zaproponowały 2520 zł, lecz także pracodawcom, którzy obstają przy 2387 zł. Zmiany są rozłożoną stopniowo realizacją planu wzrostu pensji aż do 4 tysięcy złotych na koniec 2023 roku.
Na pytanie „Czy polska gospodarka jest gotowa na wzrost płacy minimalnej do 3 tys. złotych?” tylko nieco ponad 10% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 6% nie wie, a pozostali odpowiedzieli przecząco. Także perspektywy swoich firm na 2020 rok większość pytanych ocenia negatywnie (82%), 15% odpowiedziało, że plany podwyższenia płacy nie będą mieć wpływu na ich firmy, a tylko 2,3% stwierdziło, że będą mieć lepsze perspektywy.

To, co napawa optymizmem najgorzej zarabiających w Polsce, budzi sprzeciw ekspertów: będzie drożej, a Polska gospodarka straci na konkurencyjności. Jednak na tym nie kończą się negatywne skutki planów polityków “prawicy”. Zaprezentowana wcześniej sytuacja sprzyja rozwojowi szarej strefy i ucieczce od obciążonej nowymi regulacjami umowy o pracę.

Rynek pracy więc czeka modernizacja i automatyzacja – wobec rosnących kosztów pracy wiele stanowisk pracy zostanie zastąpione robotami, kasami oraz kioskami samoobsługowymi. Kolejnym rezultatem będzie wymuszenie wyższej płacy lepiej wykwalifikowanym – których pensje muszą być stosunkowo większe w stosunku do najniższej płacy. I bez tego polskie pensje rosną bezprecedensowo szybko – wystarczy tylko jedna następna kadencja obecnie rządzącej partii by niemalże wyrównać stopień podwyżek osiągnięty za PO przez 8 lat, czyli 77%. Natomiast przesadne jest straszenie bezrobociem – przy pozytywnej koniunkturze i braku rąk do pracy spowodowanego sytuacją demograficzną w Polsce.

No Comments

Leave a Comment