fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Podwyżka składek ZUS

Podwyżka składek ZUS

Wzrost średniej płacy w 2020 r. poniesie za sobą podwyżki składek ZUS. Eksperci przewidują, że nawet o 10% – co najmocniej odbije się na kieszeni przedsiębiorców. Taka sytuacja jest naturalną konsekwencją wejścia w życie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznym zgodnie z którą przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji o konkretnej kwocie przeznaczonej na składki. Podstawą wyliczeń jest średnia płaca, wzrastająca w 2020 roku z 4765 złotych do 5227 złotych (co z kolei jest następstwem zmiany kwoty ustawowej płacy minimalnej). Deklarowana kwota nie może być mniejsza niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza wzrost obciążenia z 975 złotych do 1069 złotych (bez składek zdrowotnych, których wysokość poznamy w styczniu 2020 roku).

Jak już zostało wspomniane, poszczególne składki osób będących na umowie o pracę są wyliczane w oparciu o średnią płacę, składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 proc. podstawy, rentowe – 8 proc., a chorobowe – 2,54 proc, a ubezpieczenie od wypadku jest uzależnione od wykonywanej profesji.

Na osłodę pozostaje fakt wprowadzenia przez rząd nowych zasad “małego ZUS-u”, czyli ulg dla najmniejszych przedsiębiorców. Ustawa po modyfikacji zakłada objęcie ulgą 320 tys. przedsiębiorców. Zmiany jakie zajdą to przede wszystkim zwiększenie progu z 63 tys. do 120 tys złotych. rocznie, a średniego dochodu miesięcznego 6 tys. złotych – ci, którzy spełnią te warunki będą mogli odprowadzać składki uzależnioną od dochodu oraz niższą od dotychczasowej pełnej składki.

No Comments

Leave a Comment