fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Podwójne standardy w egzekucji długów

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > komornicy  > Podwójne standardy w egzekucji długów

Podwójne standardy w egzekucji długów

a

Wydawałoby się, że egzekucja długów czy to w zakresie zadłużenia cywilnego i sądowego, czy długów skarbowych rozróżnia jedynie specyfika postępowań cywilnych i administracyjnych – wszakże dłużnika powinna obowiązywać podobna ochrona prawna dotycząca przebiegu zajęcia typu należności, a ściągający należności powinien mieć taką samą moc instrumentów prawnych do egzekucji. Nic bardziej mylnego.

Rządowa krucjata przeciwko “kascie nadzwyczajnej” oraz zapowiedzi leczenia systemu prawnego w Polsce niestety wydają się pustymi frazesami przy zderzeniu z rzeczywistością, szczególnie, gdy na myśli mamy podwójne standardy w traktowaniu komorników sądowych oraz komorników skarbowych, poborców skarbowych i egzekucję administracyjną. Ci drudzy pozostają mniej zauważeni przez opinię publiczną, mniej słyszymy dramatycznych historii o ich czynach w mediach, mimo, że ich praca nie mniej wpływa na życie obywatela.

Podejście ustawodawcy w szerszym kontekście wcześniej wspomnianych obietnic reformy postępowań komorniczych jest zastanawiające – z jednej strony postępowania sądowe, stają się priorytetem nowelizacji, przykładem jest obowiązkowe nagrywanie czynności komorniczych, wysyłanie pouczeń i powiadomień do zadłużonego, aby ten zapoznał się z materią sprawy i miał pełną świadomość przebiegu oraz podstaw prawnych postępowania. Z drugiej zaś mamy komorników skarbowych – ustawodawca nie przejawia tutaj już takiej woli ochrony zadłużonego. Egzekucja z tytułu spraw podatkowych np. może zachodzić bez wiedzy małżonka dłużnika – komornik nie musi dowodzić, że współmałżonek wiedział o zadłużeniu. Kolejnym kontrowersyjnym zabiegiem jest możliwość teleinformatycznej licytacji majątku dłużnika na poczet spłaty zadłużenia – co otwiera furtkę komornikowi do wystawienia własności dłużnika np. na olx czy allegro. W teorii komornicy sądowi posiadają podobne kompetencje, w praktyce ustawodawca każe im stworzyć od podstaw system teleinformatyczny służący do tego celu. W stosunku do egzekucji zaległych podatków nie istnieją takie wytyczne.

Reforma zakłada dodanie wielu narzędzi egzekucji zaległych podatków np. jak możliwość zapłaty ich kartą elektroniczne zajęcia rachunków bankowych w SKOK-ach, podczas gdy komornikom sądowym podkłada się kłody pod nogi. Cała ta sytuacja obrazuje hipokryzję trendu w działaniach rządu – zwiększenia ściągalności podatków – nawet kosztem prawa do ochrony zadłużonego.

No Comments

Leave a Comment