fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Oferta

Szeroki wybór produktów prawnych. Rejestracja LTD/LLP, rejestracja VAT, rejestracja polskich oddziałów podmiotów zagranicznych, ochrona majątku, podatki i finanse międzynarodowe. Księgowość w Krajach: Polska, Anglia, Irlandia.

Pomoc ekspertów w zakresie podatków i prawa międzynarodowego

a

Jak w każdej firmie, nasz dochód uzależniony jest od Klientów. Z oczywistych więc względów, chcąc ich mieć jak najwięcej, i by byli z nami jak najdłużej – stawiamy na jakość. Sprawdź.

Czytamy, uczymy się, monitorujemy zmiany zachodzące na świecie…

Rozrachunki, czyli należności lub zobowiązania stanowią nieodzowny element prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej i mają niebywałe znaczenie dla funkcjonowania jednostki, ponieważ wpływają na jej płynność finansową.

Są one również ważną kategorią z punktu widzenia rachunkowości. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z zasad ujmowania i wyceny rozrachunków w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Rachunkowość międzynarodowa zmienia się i w wielu krajach zarówno należących do Unii Europejskiej jak i nie stale dokonywane są zmiany.

Różnice w zasadach ujmowania oraz wyceny rozrachunków na gruncie prawa i standardów międzynarodowych rachunkowości, mogą prowadzić w konsekwencji do trudności z porównywalnością sprawozdań finansowych jednostek. Jeżeli masz wątpliwości, szukasz nowych rozwiązań, nie zwlekaj, skontaktuj się z nami.

Człowiek ma skłonność wybierania na co dzień nie tego, co jest dla niego rzeczywiście najlepsze, lecz co wydaje się dobre w chwili wyboru.

Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować.

Friedrich August von Hayek

Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje Parlament...

Mark Twain

Brak wiary w wolny rynek jest brakiem wiary w wolność.

Milton Friedman

Linux to rak. Musimy nauczyć ludzi, co to znaczy chronić własność intelektualną i należycie za nią płacić.

Steve Ballmer

Bardzo długo w swoim dzieciństwie myślałam, że po wykręceniu żarówki z lampy, prąd z oprawki wylewa się na podłogę.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Największe zagrożenie dla praw człowieka w dzisiejszej dobie stanowią rządy, które służą korporacjom. To są satrapie na usługach megakorporacji.

Richard Stallman

Im mniej polityki, tym więcej wolności.

Hannah Arend

Uważamy za oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że Stwórca obdarzył ich określonymi, nienaruszalnymi prawami, a wśród praw tych jest życie, wolność i dążenie do szczęścia.

Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston, Roger Sherman

Nienawidzę wolności – zmusza do dokonywania wyboru.

Salvador Dalí

Krzyczeć „wolność” jest przyjemnie, a jak ona przychodzi, to potem ludzie szukają ojca Rydzyka, żeby powiedział, kto tam konspiruje i przeszkadza. Fundamentalizm jest ubocznym produktem wolności. Bo wolność przychodzi zawsze łącznie z ryzykiem i niepewnością. Nie można mieć wolności bez niepewności.

Zygmunt Bauman

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

św. Paweł, list do Galatów 5, 1

Jak gdzieś jedzie czołg, a ludzie ostrzeżeni się nie usuwają – to ich prawo. Wolny człowiek w wolnym kraju ma prawo dać się rozjechać.

Janusz Korwin-Mikke

Dzisiaj ta wolność istnieje we wszystkich wymiarach, które są – można powiedzieć – praktykowane w państwach demokratycznych i tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność jest zagrożona. (…) Dziś ta wolność istnieje we wszystkich aspektach występujących w każdym demokratycznym kraju. Tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność jest zagrożona.

Jarosław Kaczyński

Ci którzy rezygnują z Wolności w imię odrobiny tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.

Benjamin Franklin

Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, nie popełnisz żadnego występku.

Hadisy Sahih Muslim

a
GBP 115,95

Tygodniowa wysokość emerytury

Jeżeli chcesz otrzymywać emeryturę w UK, załóż własną firmę już teraz.

Skontaktuj się z nami
a
GBP 11000

Kwota wolna od podatku

Podatnicy z kodem podatkowym 1100L mogą liczyć w Wielkiej Brytanii na duże ulgi.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowy wykaz produktów prawnych znajdziecie Państwo w pod tym linkiem:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.