fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Ochrona podatkowa

Pomoc prawna dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju.

Ochrona podatkowa

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP udziela pomocy prawnej osobom fizycznym oraz prawnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski w przypadku podważania przez organy podatkowe np. rozliczeń podatkowych, darowizn, czy transakcji kupna-sprzedaży, a także osobom fizycznym lub prawnym, mającym problem z organami podatkowymi w skutek zawierania transakcji z dłużnikami podatkowymi.

Co to jest ochrona podatkowa?

Ochrona podatkowaOchrona podatkowa ma na celu przeprowadzenie działań za pomocą konkretnych narzędzi, bądź rozwiązań prawnych, których efektem jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z rozliczenia podatkowego firm, a także sporu z organami podatkowymi, czyli z Fiskusem.

Narzędziami umożliwiającymi ochronę podatkową osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski są między innymi:

  • zastosowanie właściwych konstrukcji prawnych z podmiotami zarejestrowanymi na terenie UK,
  • zastosowanie konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
  • zastosowanie ustawodawstwa europejskiego jako nadrzędnego nad ustawodawstwami krajowymi, w tym ustawodawstwem polskim.

 

Kto może skorzystać z ochrony podatkowej?

Z ochrony podatkowej może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna będąca stroną sporu z Fiskusem. Coraz częściej z ochrony podatkowej korzystają nie tylko właściciele firm zarejestrowanych na terenie UK, ale również ich małżonkowie, którzy chcą chronić swój majątek przed zaległościami podatkowymi.

Ponadto zdarza się, że stroną sporu z Fiskusem zostają osoby trzecie, czyli osoby, które nie są bezpośrednio związane z podatnikiem, np. w przypadku kupna mieszkania od dłużnika podatkowego. Skarb Państwa, aby odzyskać pieniądze pochodzące z zaległości podatkowych, często powołuje się na skargę pauliańską, w efekcie czego może przeprowadzić egzekucję, w taki sposób, jakby transakcja kupna-sprzedaży w ogóle nie miała miejsca. Pamiętać należy, że Fiskus ma już również możliwość korzystania ze skuteczniejszego narzędzia od skargi pauliańskiej, jakim jest tzw. konfiskata rozszerzona, której to negatywnym efektem jest zajęcie przez Skarb Państwa całego majątku pochodzącego rzekomo z przestępstwa.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz dokładnej znajomości ustaw prawnych o charakterze podatkowym, a także ich interpretacji, nasza Kancelaria prawna jest w stanie zapewnić właściwą ochronę podatkową niezależnie od sytuacji każdego Klienta.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.