Najnowsze wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

 

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Niższa izba parlamentu uchwaliła w środę nowelizację przepisów usprawniającą egzekucję administracyjną, w ten sposób wpływając na poprawę efektywności ściągania długów publicznoprawnych (niezapłaconych ceł, podatków oraz składek ZUS). Zmiany wprowadza zasadę elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych, co pozwoli na ich automatyczną weryfikację i rejestrację w systemie teleinformatycznym organu egzekucyjnego. Dotychczasowa procedura polegająca na przekazywaniu papierowych dokumentów generowała problemy takie jak m.in. dublowanie czynności procesowych egzekutywy i wierzyciela. Nowela skróci czas postępowania wydłużany przez ręczne wpisywanie akt do systemu teleinformatycznego. Organy będą miały możliwość przekazywania dokumentacji poprzez pocztę elektroniczną.

Według Ministerstwa Finansów zmiany wprowadzane są przede wszystkim, aby przyspieszyć rozpatrywanie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczenia organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego, czy procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób. Uchwała ma wprowadzić sposób sprzedaży ruchomości dłużnika pod nadzorem organu egzekucyjnego, aby ten mógł przeprowadzić skuteczną egzekucję. Jak twierdzi wiceminister Finansów Tomasz Robaczyński wzrost dochodów budżetu państwa ma docelowo wynieść ponad 732 mln zł rocznie, a także podniesie się dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz ZUS z tytułu egzekucji.

Taka egzekucja ma być przyspieszona, a jednocześnie spadną koszty jej prowadzenia. Możliwa będzie egzekucja nie tylko z gotówki, będzie możliwe wykorzystanie np. terminali płatniczych

– dodaje wiceminister.

Za uchwaleniem nowelizacji bez poprawek głosowało 414 posłów, przeciw był jeden, jeden wstrzymał się od głosu.
Przepisy wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji. Umożliwi to przygotowanie do zmian systemów informatycznych.

No Comments

Leave a Comment