fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Nowe postępowanie gospodarcze – lepiej go unikać

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > firma  > Nowe postępowanie gospodarcze – lepiej go unikać

Nowe postępowanie gospodarcze – lepiej go unikać

Szeroko komentowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 roku przywróciła postępowanie gospodarcze, jednak różniące się pewnymi aspektami od tego, które przestało obowiązywać w 2012 roku. Co ulega zmianie?

Znaczącą nowością jest zniesienie często krytykowanego 2 tygodniowego terminu odpowiedzi na pozew, niemniej eksperci największą uwagę zwracają na problematykę kwalifikacji spraw oraz postępowania dowodowego. Wątpliwości budzi katalog spraw, zgodnie z art. 4582 par. 1 kpc, sprawami gospodarczymi są te ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – czyli także sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za długi przedsiębiorców, sprawy z umów leasingowych oraz budowlanych. Z postępowania także nie są wyłączeni rolnicy prowadzący działalność gospodarczą. W katalogu spraw są też te, rozpatrywane w postępowaniu nieprocesowym, których nie obejmie postępowanie gospodarcze, a nawet z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. O kwalifikacji sprawy będzie decydował sąd, mogący w razie konieczności oddać ją sądowi właściwemu.

Dyskusja toczy się także nad postępowaniem dowodowym w procedurze gospodarczej, w której dowodem będzie przede wszystkim dokument, a potem dopiero zeznania świadka, co może być zaskoczeniem dla drobnych przedsiębiorców nie znających pierwszeństwa dowodów, a przeciwko którym toczy się postępowanie. Powód ma obowiązek zawrzeć wszystkie swoje twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany w odpowiedzi – wyjątkiem są, dowody, których nie można było powołać wcześniej albo potrzeba ich powołania nastąpiła w późniejszym etapie postępowania.

Przy planowanym zaostrzeniu prekluzji stronom wygodniej będzie zaprezentować jak największą ilość dokumentów. “W interesie pełnomocników będzie składanie szerokich wniosków dowodowych i szczegółowo opisanych na ich poparcie dokumentów” – twierdzą prawnicy. Kolejnym novum jest możliwość ustalenia między stronami zakresu postępowania dowodowego, co w niektórych przypadkach może działać na korzyść silniejszej strony kontraktu.

Wobec wspomnianych wyżej wyzwań nowelizacji, przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, których sprawy przepisy kwalifikują jako gospodarcze, mając możliwość wyboru między postępowaniem gospodarczym lub nie, powinni raczej go unikać.

No Comments

Leave a Comment