fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

KAS coraz częściej stosuje blokadę rachunku. Przedsiębiorcy bezsilni.

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > banki  > KAS coraz częściej stosuje blokadę rachunku. Przedsiębiorcy bezsilni.

KAS coraz częściej stosuje blokadę rachunku. Przedsiębiorcy bezsilni.

stir

Ustawa z 2018 r. powołująca do życia STIR poszerzyła możliwości analizy i kontroli nad finansami polskich firm za pomocą różnych narzędzi, z czego najsilniejszym i wydawałoby się używanym w ostateczności jest blokada rachunku. Objęte ustawą są rachunki osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną (konta użytkowane w celach prywatnych przez osoby fizycznych są wyłączone z analizy).

Z danych rządu wynika że od 30 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 zablokowano 41 rachunki 23 podmiotów, tymczasem w dziewięciu miesiącach bieżącego roku liczba wzrosła do 359 rachunków. Tak gwałtowny wzrost jest niepokojącą tendencją. Przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym będące szlachetną ideą, w tym wypadku posiada swoje ciemną stronę, powoduje niemałe utrudnienia w pracy firmy od których w praktyce nie ma sposobu odwołania się.

Analizy STIR oparte o dane przekazywane przez banki i SKOKI ustalają prawdopodobieństwo zajścia wyłudzeń fiskalnym i mogą być podstawą do blokady kont na 72 godziny. W praktyce zdarza się to jednak nieczęsto – zgodnie z ordynacją podatkową szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydłużyć ten proces do 3 miesięcy, wobec czego, niestety, przedsiębiorstwa są bezsilne. Mimo istnienia możliwości złożenia odwołania, KAS z zasady się do nich nie przychyla, a sądy wojewódzkie zazwyczaj stają po stronie fiskusa. Warto także dodać, że przedsiębiorca nie bierze czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym zastosowania lub przedłużenia blokady.

Należy pamiętać, że STIR nie jest jedyną przesłanką do blokowania rachunków, co przy zostawieniu miejsca na interpretacje przepisów w niektórych przypadkach (np. przy podejrzeniu, że określona transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu), staje się realnym problemem.

No Comments

Leave a Comment