fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Tajemnica adwokacka…

a

Kara dla prawnika który nie chciał ujawnić tajemnicy adwokackiej swojego klienta.

Są zawody w których zaufanie to jedna z najważniejszych rzeczy, kiedy udajemy się do lekarza powinniśmy mieć pewność że nikt nie dowie się na co chorujemy, po wizycie u psychologa mamy nadzieję że nasze osobiste przeżycia nie będą obiektem żartów. Zawód prawnika nie różni się pod tym względem – można by nawet rzec że konsekwencje ujawnienia tajemnic które zna nasz obrońca mogą mieć realne i ogromne konsekwencje. Po raz kolejny niestety nasz rząd pokazuje swoje brzydkie oblicze tym razem zamykając w areszcie adwokata za to że nie chciał ujawnić tajemnicy swojego klienta.

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości chciało rozszerzyć uprawnienia prokuratorów by to oni – a nie sąd – decydowali o zwolnieniu pełnomocnika z tajemnicy klienta. Na szczęście resort wycofał się z tej zmiany, nie przeszkadza to jednak by co roku Naczelna Rada Adwokacka odnotowywała około 100 spraw w których były wywierane naciski na obrońców w sprawie ujawnienia tajemnic klientów.

To co się stało na początku lutego tego roku wstrząsnęło środowiskiem adwokackim. Prawnik wezwany jako świadek przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, w sprawie o podział majątku. Adwokat odmówił składania zeznań przez wzgląd na to iż reprezentował wcześniej jedną ze stron w sprawie karnej i wiedza którą posiada została mu powierzona podczas obrony klienta, powołał się więc na tajemnice obrończą – tu warto zaznaczyć że jest to coś innego niż tajemnica adwokacka bo ta w szczególnych okolicznościach może być zdjęta z obrońcy przez sąd ale tylko w sprawie karnej, zaś tajemnica obrończa jest nie do ruszenia w takim samym stopniu jak tajemnica spowiedzi. Sąd w tej sytuacji najpierw nałożył na adwokata grzywnę w wysokości tysiąca złotych, gdy pełnomocnik odmówił ponownie podniósł wysokość kary do 3 tys. zł by po kolejnej odmowie wymierzyć karę siedmiu dni aresztu. Mimo tego że postanowienie jest nieprawomocne i pełnomocnik może złożyć zażalenie, odbiło się to wielkim echem w środowisku prawniczym.

Niektórzy prawnicy jak mec. prof. Maciej Gutowski mówi wprost:

Adwokat, broniąc tajemnicy adwokackiej, spełnia swój podstawowy obowiązek. Grożenie mu za to aresztem to skandal. Broniący swej niezawisłości sędziowie powinni to doskonale rozumieć. Jeśli dopuścimy do takich orzeczeń, to co będzie następne? Areszt dla księdza, bo odmówi złamania tajemnicy spowiedzi?”

Dodaje także:

Każdy prawnik wie, że tajemnica obrończa jest fundamentem konstytucyjnego prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której adwokat powołuje się na tajemnicę obrończą, a sąd próbuje go przymusić do jej naruszenia. Aż się wierzyć nie chce, że sędzia zdecydował się na takie rozwiązanie.”

Mec. Michał Fertak , rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przypomina że adwokata nie można zwolnić z tajemnicy w związku z faktami których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Jasno mówi o tym art. 6 ust. 3 prawa o adwokaturze, według Okręgowej Rady Adwokackiej od tego przepisu nie ma wyjątków.

Co ciekawe sędzia Maciej Mitera, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, całą sprawę skomentował w ten sposób:

Niezależny sąd po prostu skorzystał z instrumentu, jaki przyznał mu ustawodawca. Choć sam nigdy nie zastosowałem wobec adwokata tego typu środków. Zawsze starałem się dojść do prawdy obiektywnej za pomocą innych dostępnych sposobów.”

Wtóruje mu sędzia Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie, zwalając wszystko na nieporozumienie, tłumaczy że:

Zgodnie z art. 261 par 1 kodeksu postępowania cywilnego prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka przysługuje najbliższym członkom rodziny. Tymczasem profesjonalnym pełnomocnikom, zgodnie z par. 2 tego przepisu, przysługuje prawo do odmowy odpowiedzi na konkretne pytania, w sytuacji gdyby mogło to prowadzić do naruszenia tajemnicy zawodowej.”

– a według sędzi Urbańskiej –

świadek, pomimo iż został kilkukrotnie o tym pouczony, konsekwentnie odmawiał składania zeznań, a nie odpowiedzi na konkretne pytania.”

W odpowiedzi na słowa sędziów mec. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej mówi:

Tajemnica adwokacka nie służy do obrony interesów pełnomocnika, lecz informacji, które klient nam przekazał w zaufaniu. Musi on mieć absolutną pewność, że informacje, które zostały przez niego udzielone, zostaną wykorzystane tylko na potrzeby sprawy i w jego interesie.”

– kontynując mec. Gnacikowska:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszcza się możliwość zwolnienia z tajemnicy adwokackiej w sprawach, w których występuje np. zagrożenie terrorystyczne, czy z uwagi na inny ważny interes publiczny, ale nie w sprawie o podział majątku.”

Smaczku całej sprawie dodaje jeszcze zachowanie pełnomocnika drugiej strony. Radca prawny bowiem domagał się zgłoszenia dowodu z zeznań profesjonalnego pełnomocnika po to by ten ujawnił wiadomości które uzyskał podczas wykonywania zawodu. Według Naczelnej Rady Adwokackiej nie wolno zgłaszać takich wniosków, NRA dodaje że gdyby pełnomocnik był adwokatem zostało by wszczęte wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Co do zachowania radcy prawnego komentarzu udzielił Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Zwrócił uwagę na to że w kodeksie etyki radców prawnych znajduję się analogiczny zapis co do zmuszenia wyjawienia tajemnicy. W jego ocenie jednak to sąd w tej sprawie podjął decyzję nałożenia kary na prawnika i sam uważa że zachowanie to było nieuzasadnione.

Całe to zamieszanie pokazuje najlepiej jak w złym stanie znajduję się polski wymiar sprawiedliwości, miejmy tylko nadzieję że wszyscy obrońcy których spotkamy na swojej drodze będą mieli tak żelazne nerwy jak bohater tej sprawy. Najlepiej to wszystko podsumowują słowa mec. Anisy Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej:

To spotkało doświadczonego adwokata, ale gdyby trafiło na mniej wyrobionego kolegę, mogłoby odnieść różny skutek. Dlatego traktujemy tę sprawę priorytetowo, bo istotą wykonywania naszego zawodu jest obowiązek zachowania tajemnicy. Jeśli nam ją odbiorą, to z naszego zawodu nic nie zostanie. Staniemy się zwykłymi usługodawcami.”

Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/590743,tajemnica-adwokacka-sad.html

 

No Comments

Leave a Comment