fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

DWP – pozorny sukces?

DWP – pozorny sukces?

dzien wolnosci podatkowej

DWP – pozorny sukces?

DWP czyli Dzień Wolności od Podatku jest wymiernym wskaźnikiem ciężaru podatkowego odczuwanego przez polskich podatników. Dzień ten wyznacza termin od którego, po pracy na podatki, zarabiamy „czysto” na siebie. W tym roku datą graniczną był 8 czerwca (co oznacza, że opłacenie podatków pracujemy 158 dni). Jest to z pozoru bardzo dobry symptom utrzymującego się od lat dziewięćdziesiątych trendu, wg. którego DWP przesuwa się coraz wcześniej. Czy na pewno mamy powód do zadowolenia?

Mogłoby się wydawać, że taki stan rzeczy zawdzięczamy liberalizacji polityki fiskalnej w postaci ulg lub obniżenia skali opodatkowania. Mimo zapewnień premiera Morawieckiego co do autorstwa „sukcesu”, wynika on jedynie z metody liczenia DWP, który mierzony jest porównaniem wszystkich wydatków organów państwa na cele publiczne (m.in. budżet RP, koszty spełniania ustawowych obowiązków organów centralnych i samorządowych) do PKB.

Konkluzja jest jasna – w czasie wzrostu PKB za dość dobry rezultat odpowiadają sami Polacy – gospodarnością podtrzymują pozytywną koniunkturę polskiej ekonomii, podczas gdy rząd, jak dowodzi raport opracowanego przez instytut. im. Adama Smitha dostępny tutaj, sukcesywnie zwiększa wydatki rządowe. Ustawodawca nie ma więc pozytywnego udziału w tym fenomenie.

Realny wzrost obciążenia podatkowego pokazuje natomiast przygotowany przez FOR raport „rachunek od państwa za 2018 r.”
Najważniejsze pozycje:

  • Emerytury i renty – 7025 zł

  • Edukacja – 2596 zł

  • Opieka zdrowotna – 2534 zł

  • Pomoc społeczna – 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+)

  • Transport – 1981 zł

  • Wojsko, policja, więzienia, sądy – 1675 zł

  • Administracja – 1119 zł

  • Odsetki od długu publicznego – 826 zł

dodając szereg pomniejszych wydatków daje nam sumę 23 135 zł W porównaniu z 2011 r. – 18 018 zł wzrost o ponad 5 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Nieefektywność polskiej ordynacji fiskalnej działa także na niekorzyść najbiedniejszej grupy społecznej. W raporcie Ministerstwa Finansów z 2016 r. widzimy, że w przedziale 0 – 10 000 zł (co prawda ryczałtowo rozliczane) opodatkowanie pracy wynosi 60%, nie wliczając w to haraczy typu akcyza lub podatek VAT. Wyższe widełki otrzymują obciążenia rzędu ~40%, a wliczając wymienione wcześniej daniny nawet ~60%

W jaki sposób można zmienić obecną sytuację? Długofalowo – przede wszystkim edukacja ekonomiczna (m.in. na podstawie historycznych danych takich jak przypadanie DWP w USA na początku XX w. już na końcu stycznia). Dobrym rozwiązaniem może być utworzenie działalności w systemie o bardziej korzystnej legislacji (oferującej np. 0% podatku dochodowego czy 0% ZUS).

No Comments

Leave a Comment