fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Czarne chmury nad polską gospodarką?

Rejestracja spółek LTD - Twoja Firma w Anglii > ekonomia  > Czarne chmury nad polską gospodarką?

Czarne chmury nad polską gospodarką?

We wrześniu 2019 r. jeden z ważniejszych wskaźników prognozowania rozwoju gospodarczego tzw. WWK – Wskaźnik wyprzedzający koniunktury spadł o dwa punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to największy zanotowany spadek poziomu WWK od 4 lat. Informacja podana przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wskazuje jasno, że Polska nie pozostaje odporna na zmiany koniunktury u naszych głównych partnerów, mimo dużego wpływu wewnętrznego popytu na dotychczasowy wzrost gospodarczy. Głównymi przyczynami owej sytuacji są coraz słabsze wyniki gospodarek powiązanych silno z Polską oraz coraz słabsza konkurencyjność polskiej ekonomii. Przekłada się to na zmniejszenie ilości inwestycji wynikających z m.in. wzrostu kosztów pracy i okołopłacowych. Z raportu organizacji wynika, że we wrześniu br. ogólny portfel zamówień w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego uległ znacznemu ograniczeniu. Spośród 22 branż 14 wskazuje na ograniczenie popytu zagranicznego i kurczący się portfel zamówień.

Najgorsze wyniki notują branże związane z produkcją metali, wyrobów mineralnych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych – jest to zły prognostyk dla wielkości eksportu i współczynnika inwestycji. Przedsiębiorstwa mimo wyhamowania popytu i malejącej dynamiki sprzedaży nadal magazynują podobną ilość zapasów swojego towaru – prawdopodobnie licząc na zmianę tendencji na pozytywną. Wszystko to wpływa negatywnie na kondycję finansową firm, które za jakiś czas będą zmuszone sprzedać produkty, by nie generowały dalszych kosztów. BIEC w swoim raporcie zauważa także, że pierwsze symptomy pogarszającej się koniunktury widoczne są od 2018r.

No Comments

Leave a Comment