fbpx

Ostatnie wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

Rejestracja spółki LTD - Twoja Firma w Anglii > banki  > Blokada rachunku bankowego przez automat

Blokada rachunku bankowego przez automat

Blokada rachunku bankowego

Blokada rachunku bankowego

Blokada rachunku bankowego to czasowe uniemożliwienie dysponowania oraz korzystania z całości lub części środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku albo instrumentów finansowych zarówno w przypadku kont osobistych, jak i firmowych. Zgodnie z nową linią legislacyjną doboru kont które mają być blokowane dokonuje automat, określając je na podstawie bliżej nieznanych kryteriów. Od „decyzji” tegoż automatu (dotyczy blokady 72 godzinnej) odwołanie nie jest przewidzane.

Zmiany dotyczące blokady środków na koncie bankowym

Blokada środków pieniężnych na koncie bankowym może być teraz coraz częstszym zjawiskiem, gdyż ostatnie działania podjęte przez Ministerstwo Finansów dążą do poszerzenia uprawnień związanych z zakresem informacji otrzymywanych przez izbę rozliczeniową. Mianowicie banki i SKOK-i za pośrednictwem STIR mają codziennie oraz automatycznie przekazywać dane dotyczące m.in.:
– adresu IP, z którego podatnik loguje się na swoje konto,
– innych blokad rachunków, czy zajęciach wierzytelności,
– numeru rachunku VAT,
– numerów rachunków wirtualnych,
– danych identyfikacyjnych pełnomocnika posiadacza rachunku, a także prawdziwych beneficjentach środków.

Automatyczne przekazywanie informacji do izby rozliczeniowej umożliwi skarbówce dokładne określenie nie tylko osoby zawierającej transakcje, ale również miejsce jej logowania, co umożliwi zebranie wystarczających dowodów na prawdziwe miejsce działania zarządu spółki. Jest to niezwykle istotne w przypadku firm założonych za granicą np. w Anglii ze względu na korzystne opodatkowanie, a których siedziba zarządu rzeczywiście znajduje się w Polsce tak jak to jest najczęściej z kontami bankowymi dla firm Ltd w UK.

Ponadto kolejną zmianą dotyczącą blokady środków na rachunku bankowym jest zlikwidowanie możliwości zaskarżenia decyzji o 72 h blokadzie konta podjętej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Takie działanie ma na celu skuteczniejszą walkę z przestępczością VAT poprzez uniknięcie wycieku działania algorytmu analizującego rachunki bankowe.

Zobacz więcej: Blokada rachunku bankowego przez automat

Pomoc w przypadku blokady rachunku

Nasza Kancelaria, Semper Paratus Legal House LLP służy pomocą osobom, których środki na rachunku bankowym zostały zablokowane, chroniąc ich majątek, mając w usługach rozwiązania bankowe niepodlegające polskiej jurysdykcji np. w przypadku założenia firmy w Anglii.

Dodatkowo niektórym podmiotom nasza Kancelaria Semper Paratus zapewnia wirtualną sieć prywatną (VPN), dzięki której możliwe jest zaszyfrowanie danych, tym samym ochraniając naszych Klientów przed monitorowaniem ruchu sieciowego przez agendy rządowe.

No Comments

Leave a Comment