Miesiąc: sierpień 2021

Jedno jest pewne. Pieniądze na potrzeby budżetu, gdzieś się muszą znaleźć.

Tym razem pod przykrywką słynnego nowego ładu, który rzekomo miał ulżyć przedsiębiorcom, bedą to kieszenie osób, które zainwestowały w lokale na wynajem. Celem utrzymania konkurencyjności najmu i zachowania możliwości wszelkiego odliczania kosztów. Wystarczy przenieść własność lokalu na polski oddział przedsiębiorcy zagranicznego i korzystać z pełnej możliwości odliczania wszelkich kosztów oraz płacić podatek dochodowy na poziomie […]
Przeczytaj

Nowe regulacje ws podwójnego opodatkowania

Polski rząd zachęca mikroprzedsiębiorstwa do przejścia z liniowego systemu podatkowego na opłatę ryczałtową lub przekształcenia się w spółkę kapitałową. Na te decyzje nie zostało wiele czasu. Publikacja projektu ustawy Polski Ład sprawił, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak uniknąć płacenia wyższych podatków. Proponowana ustawa zwiększyłaby podatek dochodowy, VAT i akcyzę na towary takie jak wyroby […]
Przeczytaj

Polski rząd zachęca mikroprzedsiębiorstwa do przejścia z liniowego systemu podatkowego na opłatę ryczałtową lub przekształcenia się w spółkę kapitałową. Na te decyzje nie zostało wiele czasu.

Polski rząd zachęca mikroprzedsiębiorstwa do przejścia z liniowego systemu podatkowego na opłatę ryczałtową lub przekształcenia się w spółkę kapitałową. Na te decyzje nie zostało wiele czasu. Publikacja projektu ustawy Polski Ład sprawił, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak uniknąć płacenia wyższych podatków. Proponowana ustawa zwiększyłaby podatek dochodowy, VAT i akcyzę na towary takie jak wyroby […]
Przeczytaj

Nowy Ład

Oto cała prawda o rzekomo niskich podatkach zawarta w projekcie ustawy o tym fiskalnym cudzie nad Wisłą. W art. 16 ustawy o CIT ” Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu:” dodano pkt 15b, który jednoznacznie stanowi, że faktury między podmiotami powiązanymi będzie można już wyrzucać z kosztów bez potrzeby przeprowadzania szczegółowego postepowania. Daje to […]
Przeczytaj